Μάι 20, 2022

Εξιλέωση: απευθύνεται προς τον Θεό ή προς τους ανθρώπους;

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
black cross on red textile

«τον οποίον (Ιησούν Χριστόν) ο Θεός προέθετομέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως, εν τω αίματιΑυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης Αυτού,δια την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων,...

Μάι 17, 2022

Ο Χριστός– Στο κέντρο της μεταρρύθμισης

Κατηγορία Ιστορία, Μεταρρύθμιση

«Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον»Α΄ Κορ. α΄23 Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουμε την αποστολική πρακτική. Περιγράφεται μόνο με μια λέξη: Χριστοκεντρικότητα! Όσοι επιθυμούν να βαδίσουν...

Μάι 13, 2022

Μεταρρύθμιση – Η αναγκαιότητά της

Κατηγορία Δικαίωση εκ πίστεως, Ιστορία, Μεταρρύθμιση, Χριστιανική Ζωή
man in coat statue under blue sky during daytime

«…στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας» A’ Τιμ. 3:15 Η αληθινή Εκκλησία είναι αυτή...

Μαρ 22, 2022

Η χάρις του Θεού και ο αγιασμός του πιστού

Κατηγορία Μαθητεία, Χριστιανική Ζωή
person sitting while reading book

«Πεποιθώς αὐτό τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθόν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ» Φιλ. 1:6  Σύμφωνα με τα λόγια αυτά η αρχή...

Δεκ 21, 2021

Η εξιλέωση ως έργο του Χριστού και η απόλυτη αναγκαιότητά της

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
silhouette of crucified person during daytime

Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις την δόξαν αυτού;!. Λουκ. κδ΄26  Η πρόθεση του Θεού να σώσει αμαρτωλούς περνούσε...

Νοέ 16, 2021

Ανθρώπινη θέληση – πνευματικά ελεύθερη ή μήπως όχι;

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
silhouette of man running on beach during sunset

Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι, πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας… Εάν λοιπόν ο Υιός σάς...

Ιούν 21, 2021

Αγία Γραφή: Η εξουσία της υπεράνω όλων.

Κατηγορία Αγία Γραφή, Θεολογία
Holy Bible

“εἰ Μωυσέως καί τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται” Λουκ.16:31. Ο κάθε άνθρωπος, είτε το παραδέχεται είτε όχι, θα...

Scroll to top