Φεβ 03, 2023

Γραφή & εμπειρία

Κατηγορία Αγία Γραφή, Θεολογία, Μαθητεία, Χριστιανική Ζωή
person holding book

«Καθώς ηκούσαμεν, ούτω και είδομεν εν τη πόλει του Κυρίου των δυνάμεων» Ψαλ.48:8 Η δόξα της Γραφής είναι ενθρονισμένη, μεταξύ άλλων, και στον θρόνο...

Δεκ 02, 2022

Η Μεταρρύθμιση: Το κίνημα που επανέφερε τα μέσα της χάρης

Κατηγορία Ιστορία, Μεταρρύθμιση
opened book on brown field during daytime

Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού Γαλ. 3:26 Εδώ ο Παύλος παρουσιάζει ένα καθολικό προνόμιο των πραγματικών Χριστιανών:...

Μάι 20, 2022

Εξιλέωση: απευθύνεται προς τον Θεό ή προς τους ανθρώπους;

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
black cross on red textile

«τον οποίον (Ιησούν Χριστόν) ο Θεός προέθετομέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως, εν τω αίματιΑυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης Αυτού,δια την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων,...

Μάι 17, 2022

Ο Χριστός– Στο κέντρο της μεταρρύθμισης

Κατηγορία Ιστορία, Μεταρρύθμιση

«Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον»Α΄ Κορ. α΄23 Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουμε την αποστολική πρακτική. Περιγράφεται μόνο με μια λέξη: Χριστοκεντρικότητα! Όσοι επιθυμούν να βαδίσουν...

Μάι 13, 2022

Μεταρρύθμιση – Η αναγκαιότητά της

Κατηγορία Δικαίωση εκ πίστεως, Ιστορία, Μεταρρύθμιση, Χριστιανική Ζωή
man in coat statue under blue sky during daytime

«…στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας» A’ Τιμ. 3:15 Η αληθινή Εκκλησία είναι αυτή...

Μαρ 22, 2022

Η χάρις του Θεού και ο αγιασμός του πιστού

Κατηγορία Μαθητεία, Χριστιανική Ζωή
person sitting while reading book

«Πεποιθώς αὐτό τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθόν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ» Φιλ. 1:6  Σύμφωνα με τα λόγια αυτά η αρχή...

Δεκ 21, 2021

Η εξιλέωση ως έργο του Χριστού και η απόλυτη αναγκαιότητά της

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
silhouette of crucified person during daytime

Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις την δόξαν αυτού;!. Λουκ. κδ΄26  Η πρόθεση του Θεού να σώσει αμαρτωλούς περνούσε...

Νοέ 16, 2021

Ανθρώπινη θέληση – πνευματικά ελεύθερη ή μήπως όχι;

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
silhouette of man running on beach during sunset

Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι, πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας… Εάν λοιπόν ο Υιός σάς...

Tα νεα άρθρα σε email

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα άρθρα όταν δημοσιεύονται.

Scroll to top