Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 2021

Η ιστοσελίδα μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική αυτή όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο.

Στοιχεία συνόδου Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας

Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 24 – ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2109222684

και τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας είναι:

Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ
Έδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 24 – ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑ
Email: [email protected]

Νομικό πλαίσιο

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα με τέτοιον τρόπο ώστε το άτομο να μην είναι ή να μην είναι πια ταυτοποιήσιμο δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη.

Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα οργανώνονται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (π.χ. αλφαβητική σειρά). Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα – σε σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω βιντεοεπιτήρησης ή σε έντυπη μορφή. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Τρόπος συλλογής των δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει, δεν καταχωρεί και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τρίτες υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας για να παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης του περιεχομένου της σε κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται να καταγράφουν ανώνυμα την κίνησή σας στο διαδύκτυο, για παράδειγμα μέσω cookies.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την πολιτική cookies.

Tα νεα άρθρα σε email

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα άρθρα όταν δημοσιεύονται.

Scroll to top