Ιούν 21, 2022

Όταν η Αγία Γραφή ζητά την Εκκλησία

Κατηγορία Αγία Γραφή, Θεολογία, Ομολογία Πίστης
person standing while opening book on stage

Προς μια Βιβλική υποστήριξη για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα μιας Ομολογίας Πίστεως Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από τη Γραφή την...

Ιούν 03, 2022

«Μόνο Στο Θεό η Δόξα» (Soli Deo Gloria)

Κατηγορία Θεολογία, Ιστορία, Μεταρρύθμιση, Ο Τριαδικός Θεός

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα των θεολογικών θέσεων της Μεταρρύθμισης: μόνο η Γραφή, μόνο η Πίστη, μόνο ο Χριστός, μόνο η Χάρη (solas). Οι δηλώσεις...

Μάι 31, 2022

«Μόνον Η Χάρις» (Sola Gratia)

Κατηγορία Θεολογία, Ιστορία, Μεταρρύθμιση, Σωτηρία
black metal fence with flowers

Γιατί η χάρη είναι θαυμάσια; Ένα από τα βασικά δόγματα της  θεολογίας του 16ου αιώνα είναι το δόγμα της Xάρης (Sola  Gratia), το οποίο...

Μάι 27, 2022

“Μόνον ο Χριστός” (Solus Christus)

Κατηγορία Θεολογία, Σωτηρία
gray concrete statue under blue sky during daytime

Ο απ. Ιωάννης, στο προοίμιο του ευαγγελίου του, δηλώνει, «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» (1.18). Από τη λέξη «πώποτε» συμπεραίνουμε πως αυτή η δήλωση ισχύει...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 28 – Περί της αιωνίου ζωής

Κατηγορία Ομολογία Πίστης

Το άρθρο 28 της Ομολογίας Πίστεως της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας αναφέρει: Πιστεύουμε και ποθούμε την αιώνια ζωή, κατά την οποία όσοι έχουν σωθεί θα...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 27 – Περί της αποστολής των χριστιανών στον κόσμο και του τελικού θριάμβου

Κατηγορία Ομολογία Πίστης

Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας ως μαθητές και υπηρέτες του Χριστού να συντελούμε στην επέκταση της Βασιλείας Του1, να ευεργετούμε κάθε άνθρωπο2, να διατηρούμε...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 26 – Περί της κρίσεως

Κατηγορία Ομολογία Πίστης

Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη διά του Ιησού Χριστού1, μπροστά στο βήμα του Οποίου πρέπει όλοι να εμφανιστούν2. Αυτός...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 25 – Περί της Αναστάσεως

Κατηγορία Ομολογία Πίστης
ΑΡΘΡΟ 25 - Η Ομολογία Πίστης

Το άρθρο 25 της Ομολογίας Πίστεως της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας αναφέρει: «Πιστεύουμε: ότι οι ψυχές όσων έχουν δικαιωθεί εισέρχονται με τον θάνατο σε μια...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 24 – Περί Δευτέρας Παρουσίας

Κατηγορία Ομολογία Πίστης

Το άρθρο 24 της Ομολογίας Πίστεως της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Πριν πάμε να δούμε τι λέει το ίδιο...

Μάι 25, 2022

Άρθρο 23 – Περί λειτουργών

Κατηγορία Ομολογία Πίστης

Το άρθρο 23 της Ομολογίας Πίστης της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει τίτλο: «Περί Λειτουργών». Ο ίδιος ο τίτλος, λοιπόν, θέτει το ερώτημα: Γιατί...

Scroll to top