Απρ 08, 2022

Ο χριστιανός εργοδότης και ο εργαζόμενος

Κατηγορία Εργασία, Χριστιανική Ζωή
woman writing on paper on table near lapop

«Υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ· προφήτευσον και ειπέ προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους...

Scroll to top