Ο Λόγος του Θεού: πιο γλυκός από το μέλι, πιο πολύτιμος απ’ το χρυσάφι! Ψαλμός 19:7-11

clear glass bottle pouring red liquid on clear drinking glass

Ο  Ψαλμός 19 δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας από τους γλυκύτερους Ψαλμούς της Αγίας Γραφής καθώς διδάσκει την αξία, την εξουσία, την αναγκαιότητα της Αγίας Γραφής.

Ο Θεός φανερώνεται στη δημιουργία

Στα πρώτα έξι εδάφια μαθαίνουμε για το πώς ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο μέσα από τη δημιουργία:

2 Τα ουράνια φανερώνουνε το μεγαλείο του Θεού
και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει.
3 Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα
κι η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση.
4 Χωρίς να ‘χουν μιλιά και δίχως λόγια·
η φωνή τους δεν ακούγεται.
5 Κι όμως σ’ όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους,
οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης.
Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε.
6 Κι αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει απ’ τον κοιτώνα του·
χαίρεται σαν τον αθλητή  το δρόμο του που τρέχει.
7 Απ’ τη μια άκρη τ’ ουρανού η ανατολή του
κι η τροχιά του ως την άλλη άκρη του·
τίποτ’ από τη θέρμη του δεν μπορεί  να κρυφτεί.
(Ψαλμός 19:2-7, ΝΜΒΕ)

Η δημιουργία του Θεού μας μιλάει, μας δείχνει πέρα από τη δημιουργία, τον Δημιουργό. Και τι λέει;  Μας διδάσκει δύο  αλήθειες. (α) Όλα αυτά τα δημιούργησε ο Θεός, δεν γίνανε τυχαία. (β) Ο δημιουργός Θεός είναι ένδοξος! Δεν είναι κάποια τοπική θεότητα με περιορισμένη γεωγραφική επιρροή. 

Η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει αυτές τις δύο αλήθειες …παρ’ ό,τι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος (Ρωμαίους 1:20, ΝΜΒΕ). Η δημιουργία διδάσκει πως υπάρχει Θεός και, μάλιστα, είναι παντοδύναμος.

Η γνώση περί Θεού από τη δημιουργία δεν επαρκεί ώστε ο άνθρωπος να μάθει τα πάντα για τον Θεό. Όμως, μπορεί να σπρώξει τον άνθρωπο να σκεφτεί πως, εφόσον υπάρχει Θεός, μπορεί να ψάξει να Τον βρει.

Ο Θεός φανερώνεται στον νόμο Του

Στη συνέχεια ο Ψαλμός 19 διδάσκει πως ο Θεός φανερώνει τον εαυτό Του μέσα από τον νόμο Του που ο ίδιος αποκάλυψε στον άνθρωπο.

8 Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή·
η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο.
9 Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, ευφραίνουν την καρδιά·
οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια.
10 Ο λόγος του Κυρίου καθαρός, κρατάει αιώνια·
οι αποφάσεις του αληθινές· οι μόνες δίκαιες.
11 Πιο επιθυμητές απ’ το χρυσάφι, κι απ’ το πολύ το μάλαμα·
από το μέλι πιο γλυκές, κι από κερήθρας στάλαγμα.
12 Κι εγώ, ο δούλος του, φωτίστηκα απ’ αυτές!
‘Οποιος τις τηρεί, μεγάλη θα ‘ναι η ανταμοιβή του
(Ψαλμός 19:8-12, ΝΜΒΕ)

Με την πρώτη ανάγνωση εντυπώνεται στη σκέψη μας ο πλούτος με τον οποίο περιγράφεται ο Λόγος του Θεού:  

 • Ο νόμος του Κυρίου (εδ.8α)
 • Η μαρτυρία Του (εδ. 8β)
 • Οι δρόμοι του Κυρίου (εδ. 9α)
 • Οι εντολές Του (εδ. 9β)
 • Ο λόγος του Κυρίου (εδ. 10α)
 • Οι αποφάσεις Του (εδ. 10β)

Ο Θεός που είναι δημιουργός, ο Ίδιος αποκαλύφθηκε δίνοντας μας νόμο, μαρτυρία, δρόμους, εντολές, λόγο κι αποφάσεις. Αυτά που διαβάζω προέρχονται από τον Θεό! Ο Θεός είναι η πηγή!!

Αυτό επαναλαμβάνεται κι επιβεβαιώνεται στην Καινή Διαθήκη

 • πσα γραφ θεόπνευστος κα φέλιμος (Β΄ Τιμόθεο 3:16). 
 • καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα, αξιώθηκαν άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού (Β΄  Πέτρου 1:21, ΝΜΒΕ).
 • ό,τι είναι γραμμένο στη Γραφή δεν μπορεί να καταλυθεί (Ιωάννης 10:35, ΝΜΒΕ).
 • Ο λόγος τού Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλούσια (Κολοσσαείς 3:16α).

Επομένως όταν ανοίγω την Αγία Γραφή και τη διαβάζω, ο Χριστός μου μιλάει. Είναι σαν να είχα μπροστά μου τον Χριστό και μου μιλούσε. Θα μου έλεγε αυυτά που διαβάζω στα ευαγγέλια! Θα μου μιλούσε για τους Ψαλμούς.

Δυστυχώς συχνά θεωρούμε την Αγία Γραφή υποδεέστερο μέσο αποκάλυψης του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι καλή για να ξεκινήσει κάποιος, αλλά μετά πρέπει να την αφήσει για να πάει σε πιο βαθιές αποκαλύψεις, που δίνει ο Θεός «κατ’ ιδίαν». Πολλές φορές επιμένουμε, λανθασμένα, σε μια πνευματικότητα – υποθετικά ανώτερη – όπου ο Θεός κατευθείαν μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, και στην πράξη ο γραπτός Λόγος του Θεού δεν παίζει πια κανέναν ουσιαστικό ρόλο, γιατί εμείς τώρα έχουμε μόνιμα μια «ανοιχτή γραμμή» κατευθείαν με τον Θεό. Αυτή η νοοτροπία δυστυχώς μπορεί να γίνει – κι έχει γίνει – καταστροφική.

Επειδή η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, γι’ αυτό πρέπει να έχει στη ζωή μου επιρροή καλύτερη, βαθύτερη, περισσότερη από οτιδήποτε άλλο διαβάζω, βλέπω ή ακούω. Εφημερίδες, περιοδικά, μυθιστορήματα, εγχειρίδια, βιβλία ψυχολογίας ή θεολογίας, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τίποτα δεν πρέπει να με επηρεάσει τόσο πολύ,  επειδή όλα αυτά είναι ανθρώπινα, ενώ η Αγία Γραφή είναι ο  Λόγος του Θεού.

Στον Ψαλμό 19 μαθαίνουμε πως οι αποφάσεις του Θεού είναι: Πιο επιθυμητές απ’ το χρυσάφι, κι απ’ το πολύ το μάλαμα· από το μέλι πιο γλυκές, κι από κερήθρας στάλαγμα (εδ. 11). Οι οδηγίες του Θεού είναι, ό, τι καλύτερο μπορώ να βρω για να ζήσω τη ζωή μου σωστά, για να μάθω να σκέφτομαι σωστά, να ερμηνεύω τις περιστάσεις μου με τη δική Του σοφία, για να έχω τις σωστές προτεραιότητες. Με τον λόγο του Θεού «ανακαινίζεται» το μυαλό (Ρωμαίους 12:2).  Αν έχω να διαλέξω ανάμεσα στον Λόγο του Θεού και στο χρυσάφι, πρέπει να διαλέξω τον Λόγο του Θεού. Αν έχω να επιλέξω ανάμεσα στις Γραφές και ΠΟΛΥ χρυσάφι, η πίστη με οδηγεί να επιλέξω τις Γραφές. Αν έχω να προτιμήσω την Αγία Γραφή και ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΟ  χρυσάφι, ξανά η πίστη με οδηγεί να προτιμήσω τις Γραφές. Δια πίστεως ξέρω πως όποιος τηρεί τις Γραφές έχει μεγαλύτερη ανταμοιβή, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που το χρυσάφι μπορεί να του δώσει.

Ποια είναι η μεγάλη ανταμοιβή που δίνει η Αγία Γραφή;

‘Οποιος τις τηρεί, μεγάλη θα ‘ναι η ανταμοιβή του (Ψαλμός 19:12, ΝΜΒΕ). Αναφέρονται τουλάχιστον 3 πολύ συγκεκριμένες ευλογίες: (1) Ζωή, (2) Σοφία, (3) Χαρά.

Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή (Ψαλμός 19:8, ΝΜΒΕ). Ή «επιστρέφει την ψυχή», όπως αποδίδεται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η ανθρώπινη ζωή είναι σε κίνδυνο να χαθεί για πάντα, αν φύγει από τον κόσμο αυτό χωρίς τον Θεό. Ο νόμος του Θεού, λοιπόν, είναι τέλειος και δίνει πνευματική, αληθινή ζωή.

Ο Χριστός το ίδιο δίδαξε:

Tα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή (Ιωάννης 6:63, ΝΜΒ). Ο απόστολος Ιάκωβος γράφει: δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας (Ιάκωβος 1:21, ΝΜΒ).  

Ο νόμος του Θεού δίνει σωτηρία και ζωή! Επιστρέφει τον άνθρωπο στον Θεό.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει για το πώς ο Θεός άγγιξε ανθρώπους βαθιά στην ψυχή τους μέσα από κάποιο εδάφιο. Ο Άγιος Αυγουστίνος μεταστράφηκε με το Ρωμαίους 13:13. Ο Μαρτίνος Λούθηρος το Ρωμαίους 1:16, ο Ιωνάθαν Έντουαρτς το Α΄ Τιμόθεο 1:17. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή για να φέρει τις καρδιές σε κατάνυξη, σε αναγέννηση, σε μετάνοια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στον Χριστό!

Αλλά και μετά τη μεταστροφή του ανθρώπου στον Χριστό, ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να μας επιστρέφει στον Θεό – ως παιδιά Του τώρα πια – να μας οδηγεί σε συνεχή μετάνοια. Διαρκώς μας φωτίζει. Γι’ αυτό, ο πιστός άνθρωπος κατανοεί πως έχει ανάγκη διαρκώς να διαβάζει την Αγία Γραφή, ακόμη κι όταν δεν το «νιώθει».

Η δεύτερη ευλογία είναι πως ο Λόγος του Θεού δίνει σοφία

 • η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο (19:8)
 • οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια (19:9β)
 • …Κι εγώ, ο δούλος του, φωτίστηκα απ’ αυτές! (19:12α)

Ένας άνθρωπος θεωρείται σοφός όταν η ζωή του έρθει κάτω από το φως της πραγματικότητας. Η Αγία Γραφή μου δίνει ‘φως’, για να καταλάβω τη ζωή, τον εαυτό μου, τις περιστάσεις μου, τον κόσμο, τον Θεό.

Με φωτίζει ώστε να συνειδητοποιήσω πως ο Θεός υπάρχει, είναι βασιλιάς, είναι Παντογνώστης, Πανταχού Παρών, Παντοδύναμος, Σοφός, Πανάγαθος, Σπλαχνικός, Δίκαιος, Αληθινός. Η Αγια Γραφή με φωτίζει να δω πως ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και πως μια μέρα ο Χριστός θα ξαναέρθει κι ο κόσμος αυτός θα τελειώσει και τότε όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά σε αυτόν τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού με καλεί να ζήσω κάτω από το φως αυτής της αλήθειας.

Επειδή με οδηγεί στον Χριστό, ο Λόγος του Θεού με διδάσκει πως είναι σοφό να συγχωρώ τον εχθρό μου, είναι σοφό να ευλογώ αυτόν που με καταριέται. Είναι σοφό να υπακούω τους γονείς μου, να μην κλέβω, να μη θέλω αυτά που έχει ο άλλος, να προτιμώ να δίνω παρά να παίρνω και τόσα άλλα. Είναι σοφό επειδή η αλήθεια είναι πως ο Θεός υπάρχει κι αυτό είναι που μετράει.

Η τρίτη ευλογία είναι πως ο Λόγος του Θεού δίνει χαρά!

 • Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, ευφραίνουν την καρδιά (19:9α)
 • Οι απόφασεις …από το μέλι πιο γλυκές, κι από κερήθρας στάλαγμα (19:11β)

Ο Λόγος του Θεού δίνει χαρά στην καρδιά του πιστού ανθρώπου, δίνει απόλαυση πιο πολύ από το μέλι. Ο άνθρωπος που τον έχει αγγίξει η χάρη του Θεού, που τον οδήγησε σε μετάνοια και πίστη, που του άνοιξε τα μάτια, διαβάζει  τη Γραφή και λέει: τι καταπληκτική που είναι! Διαβάζει εντολές και νόμους και διατάγματα, αλλά επειδή το Άγιο Πνεύμα τον αναγέννησε, συνειδητοποιεί πως όλα αυτά είναι σοφά, φωτεινά, γλυκά.

Προσευχήσου, λοιπόν, ώστε ο Θεός να σε βοηθήσει να αγαπήσεις τον Λόγο Του!! Προσευχήσου μαζί με τον Ψαλμωδό:

 • Άνοιξε τα μάτια μου, και θα βλέπω τα θαυμάσια, αυτά μέσα στον νόμο σου (Ψαλμός 119:18).
 • Κάνε με να εννοώ τον δρόμο των εντολών σου, και θα μελετώ στα θαυμάσιά σου (Ψαλμός 119:27)
 • Κλίνε την καρδιά μου στα μαρτύριά σου (Ψαλμός 119:36).
 • Δίδαξέ με τα διατάγματά σου  (Ψαλμός 119:68)
 • Στερέωσε τα βήματά μου στον λόγο σου (Ψαλμός 119:133)

Tα νεα άρθρα σε email

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα άρθρα όταν δημοσιεύονται.

Scroll to top