Λάφυρα της πλάνης ή πλήρεις με τον Χριστό;

woman in blue and white long sleeve shirt holding white book

Κολοσσαείς 2:8-12

8 Προσέχετε καλά, μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. 9 Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. 10 Μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, αυτός που είναι κύριος κάθε αρχής και εξουσίας (ΝΜΒ). 

Σύμφωνα με το εδάφιο 8, πρέπει ο χριστιανός να προσέχει την ανθρώπινη σοφία που στηρίζεται στις παραδόσεις των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου κι όχι στον Χριστό, ώστε να μην εξαπατηθεί. Η ανθρώπινη σοφία και οι παραδόσεις δεν γεμίζουν τον άνθρωπο επειδή (α)  ο Χριστός είναι η πλήρης αποκάλυψη του Θεού και ο Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας (2:9, 10β), και αυτό σημαίνει πως (β) ο Χριστός μου φτάνει για να είναι η ζωή μου πλήρης (2:10α), γεμάτη με τον Θεό, γεμάτη με την αλήθεια. 

Δεν χρειάζομαι τον Χριστό ‘και’ κάτι άλλο. Δεν χρειάζομαι καμιά επιπλέον τελετή, γνώση ή φιλοσοφία. Δεν υπάρχει λόγος να γίνω ‘λάφυρο’ σε κάποια ανθρώπινη παράδοση που να μου λέει πως για να είμαι σωσμένος, για να με συγχωρήσει ο Θεός, για να με δεχθεί ο Θεός, πρέπει να κάνω ‘και κάτι ακόμη’. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Ο Χριστός είναι αρκετός! 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα υπήρχαν τέσσερις πλευρές στις πλάνες του συγκρητισμού που κυκλοφορούσαν στις Κολοσσές. Η μία είναι η φιλοσοφία που μελετάμε σήμερα (2:8-15). Επιπλέον υπήρχε νομικισμός (2:16-17), μυστικισμός (2:18-19), κι ασκητισμός (2:20-23), στον οποίο ο άνθρωπος υποβάλει τον εαυτό του σε ανούσιες στερήσεις, που δεν τις ζητάει ο Θεός, για να βρει, υποτίθεται τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν, ένας συνδυασμός  φιλοσοφίας, νομικισμού, μυστικισμού και ασκητισμού. Υπήρχε μια Ιουδαϊκή σέκτα εκείνη την εποχή, οι Εσσαίοι, που συνδύαζε διάφορα από αυτά με διάφορους τρόπους, δεν περιορίζονταν όμως στην κοινότητά τους οι διδασκαλίες αυτές.

Η παγίδα της φιλοσοφίας του κόσμου χωρίς τον Χριστό

Σε κάθε εποχή οι διαφόρων ειδών φιλόσοφοι, από τους σπουδασμένους, ως αυτούς που η κοινωνία χαρακτηρίζει «αμπελοφιλόσοφους», ισχυρίζονται πως ξέρουν πράγματα τα οποία οι κοινοί θνητοί δεν γνωρίζουν. Έχουν συλλάβει τα μυστήρια του σύμπαντος, και της ζωής ενώ εμείς έχουμε μείνει πίσω.  Σύμφωνα με το συνονθύλευμα φιλοσοφιών που πίστευαν εκείνη την περίοδο, ανάμεσα σε μας και το Θεό υπάρχουν οι αιώνες, υπάρχει πλήθος αγγέλων και πνευματικών υπάρξεων, μέσα από τα οποία ο Θεός φιλτράρει το πρόσωπό Του. 

Σε αυτά τα εδάφια, λοιπόν, ο Παύλος πολεμάει αυτή την ιδέα διδάσκοντας πως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ανώτερη φιλοσοφική γνώση, δεν υπάρχει ευγενέστερη αλήθεια, ούτε ακριβέστερη αποκάλυψη, η οποία μπορεί να δείξει την αλήθεια για τη ζωή, για το Θεό, από αυτή που έχουμε μέσω του Ιησού Χριστού. 

Η αλήθεια όμως, είναι, πως υπάρχει μόνο μία «εν σαρκί» αντιπροσώπευση του Θεού στον κόσμο, ο Χριστός! Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα (Κολοσσαείς 2:9). Δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε άλλη αποκάλυψη που να είναι πιο θεϊκή και συνάμα ανθρώπινη, από τον Χριστό. Αυτός είναι εικόνα του αόρατου Θεού (Κολοσσαείς 1:15).

Σκιαγραφείται λοιπόν, η εξής αντίθεση. Από τη μία γράφει: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν. Αυτό σημαίνει, όπως πολύ καλά το αποδίδει η μετάφραση του Λόγου: Προσέχετε μην υπάρχει κανείς που σας λαφυραγωγεί με φιλοσοφικά επινοήματα και με χωρίς περιεχόμενο απατηλές διδαχές, που σαν βάση έχουν την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου, και όχι τον αποκαλυμμένο Χριστό (Λόγος). Από την άλλη μαθαίνουμε πως ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι. Δηλαδή, μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής (ΝΜΒ).

Είτε θα γίνω ‘λάφυρο’ της φιλοσοφίας, είτε θα είμαι πλήρης με τον Χριστό (για αυτό και ο τίτλος του άρθρου: Λάφυρα της πλάνης ή πλήρεις με τον Χριστό). Υπό μία έννοια αυτή είναι και η ιστορία κάθε ανθρώπου, επειδή κάθε άνθρωπος είτε είναι αιχμάλωτος της ανθρώπινης σοφίας, είτε είναι πλήρης με τον Χριστό.  Είτε είμαι θύμα της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινης λογικής, είτε είμαι ελεύθερος εν Χριστώ.  Κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη να διαλέξει την επίγεια ή τη θεϊκή σοφία.

Συνεχής επαγρύπνηση

Στο εδάφιο 8 γράφει: «Προσέχετε μην υπάρχει κανείς που σας λαφυραγωγεί…» Μας έβγαλε ο Θεός από το βασίλειο του σκοταδιού, μας ελευθέρωσε. Δεν πρέπει να ξαναγίνουμε δούλοι και να αποκτήσουμε πάλι δεσμά. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω σε ανθρώπινα συστήματα από τα οποία ξεφύγαμε. Κάτι ανάλογο έγραφε και στους Γαλάτες: «Ο Χριστός μάς απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε, λοιπόν, σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας» (Γαλάτες 5:1, ΝΜΒ). Στους Γαλάτες ο ζυγός της δουλείας ήταν ο νομικισμός, ενώ στους Κολοσσαείς το συνοθύλευμα της ανθρώπινης σοφίας, μυστικισμού, νομικισμού, ασκητισμού.

Το κάλεσμα, λοιπόν, είναι συνεχώς να είμαι προσεκτικός. Η απάτη και η ψευτοδιδασκαλία ήταν είναι και θα είναι συνεχής κίνδυνος για την Εκκλησία. Ο Χριστός είχε πει: «Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί» (Ματθαίος 7:15, ΝΜΒ). Επίσης, στις Πράξεις 20 προειδοποίησε ο Παύλος τους πρεσβύτερους στην Έφεσο:  «29 Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχωρησή μου θα εισβάλουν σ’εσάς λύκοι άγριοι, που δε θα λυπηθούν το ποίμνιο. 30 Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. 31 Γι’ αυτό να αγρυπνείτε…» (Πράξεις 20:29-31α). Η πλάνη σε κάθε μορφή μπορεί να αιχμαλωτίσει ψυχές ως λάφυρο. Για αυτό η Εκκλησία πρέπει να προσέχει και να αγρυπνεί. Στην Κολοσσαείς, στον Ματθαίο και στις Πράξεις οι προειδοποιήσεις είναι: προσέξτε, φυλαχτείτε, αγρυπνείτε.

Η «απάτη» της φιλοσοφίας

Η φιλοσοφία όπως παρουσιάζεται εδώ, είναι η ανθρώπινη σοφία χωρίς τον Θεό. Είναι η προσπάθεια να εξηγηθεί η ζωή, η πηγή κι ο σκοπός της χωρίς το Δημιουργό. Υποστηρίζει πως έχει τις απαντήσεις, για το Θεό και τον κόσμο, απαντήσεις που θα ικανοποιήσουν το μυαλό και θα καθησυχάσουν τις συνειδήσεις από ενοχές και φόβους, μέσω της γνώσης. 

Κάθε ανθρώπινη φιλοσοφία, η οποία εξηγεί τα πράγματα χωρίς τον Χριστό, παίρνει ψυχές για λάφυρο κι εξαπατά: «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης». Η λέξη «απάτη» είναι δυνατή και βαριά λέξη. Σου υπόσχεται κάτι αλλά δεν σου δίνει τίποτα… Πώς εξαπατά λοιπόν; Πώς μπορεί κι εγώ να γίνω λάφυρό της, αν δεν προσέξω;  Η ανθρώπινη φιλοσοφία στηρίζεται (α) στις ανθρώπινες παραδόσεις και (β) στα στοιχεία του κόσμου (κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου). Αυτά τα δύο είναι πηγές που δίνουν μολυσμένο νερό. 

(α) Η παράδοση των ανθρώπων

Η πρώτη πηγή, η παράδοση, πάντα μας επηρεάζει. Οι άνθρωποι την εμπιστεύονται γιατί δεν έχει εκπλήξεις. Είναι παλιά. Είναι συνηθισμένη. Ένα μέρος της έλξης βρίσκεται στην εξοικείωση. Όμως, ό,τι μας έχει παραδοθεί δεν είναι σίγουρο πως είναι αλήθεια.  Αν κάποιο λάθος ξεκίνησε και συνεχίζει να μεταβιβάζεται, τότε διαιωνίζεται το λάθος από γενιά σε γενιά.  

Την περίοδο που ήταν στη γη ο Χριστός, οι Ιουδαίοι είχαν οικοδομήσει μια φιλοσοφία με την οποία προσέγγιζαν το νόμο που τους έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις που σταματούσε η παράδοση των ανθρώπων και που άρχιζε ο Λόγος του Θεού. Στο κατά Μάρκο ευαγγέλιο γράφει: «Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον Ιησού: «Γιατί δε ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια;» (Μάρκος 7:5, ΝΜΒ).  Είχαν το δικό τους σκεπτικό. Ο Χριστός, όμως, απάντησε: «Αφήνετε κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείτε ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι οι καθαρμοί σκευών και ποτηριών, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια μ’ αυτά. Τους έλεγε ακόμη:  Ωραία λοιπόν. Παραβαίνετε την εντολή του Θεού, για να διατηρήσετε την παράδοσή σας!» (Μάρκος 7:8-9, ΝΜΒ). 

Οι ανθρώπινες παραδόσεις είναι σημαντικές – τελικά – μόνο στο δικό μας μυαλό. Πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα «σοκ» για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Το μυαλό μπερδεύεται. «Οι παλιοί δεν ξέρανε;» αναρωτιόμαστε. «Ξέρουμε εμείς καλύτερα;» Κι όμως, είναι πιθανό τα πρώτα λάθη διαιωνίζονται και η ζωή μας να γίνεται λάφυρο. 

Γράφει ο απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του: «Ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, ασήμι ή χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα τού Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα» (Α΄ Πέτρου 1:18-19, ΠΕΡΓΑΜΟΣ). Όλοι έπρεπε να λυτρωθούμε από τις πατροπαράδοτες συμπεριφορές μας, οι οποίες ήταν «μάταιες», δηλαδή δεν οδηγούσαν πουθενά. 

(β) Τα στοιχεία του κόσμου

Οι κανόνες αυτοί  στηρίζονται στα «στοιχεία του κόσμου», δηλαδή στα πολύ βασικά πράγματα με βάση τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν νόημα. Ο όρος «στοιχεία του κόσμου» κυριολεκτικά σημαίνει «τα πολύ βασικά», η «αλφαβήτα» όπως λέμε, ή το «1+1=2». Νομίζει κάποιος πως οι ανθρώπινες παραδόσεις βασίζονται σε γνώσεις άπιαστες για τον μέσο άνθρωπο, αλλά μόνο έτσι δεν είναι. 

Στην προς Γαλάτας αναφέρει το ίδιο: « Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου» (Γαλάτες 4:3, ΝΜΒ). Μάλιστα εξηγεί λίγο παρακάτω τη θρησκευτικότητα που έχουν αυτά τα στοιχεία που υποδουλώνουν: «Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία; Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σ’ αυτά;  Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σ’ ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια;» (Γαλάτες 4:9-10, ΝΜΒ).  Στην προς Γαλάτας τα στοιχεία του κόσμου αφορούσαν τον Ιουδαϊσμό, ενώ στην προς Κολοσσαείς προφανώς συμπεριλαμβάνονται στοιχεία τέτοια τόσο από τον Ιουδαϊσμό αλλά και από τις ειδωλολατρικές παραδόσεις τους. 

Για παράδειγμα, οι εθνικοί πάντα πίστευαν στην ύπαρξη πνευματικών υπάρξεων τις οποίες συσχέτιζαν με τους πλανήτες και τα αστέρια (στην αστρολογία δηλαδή). Άνθρωποι μορφωμένοι πίστευαν πως η κίνηση των αστεριών σε συνδυασμό με τις πνευματικές υπάρξεις καθορίζουν τα πράγματα κι εκείνοι πρέπει να υποταχθούν σε αυτόν τον ντετερμινισμό (ο Ιούλιος Καίσαρας είχε τον δικό του αστρολόγο και με βάση τις δικές του συμβουλές έπαιρνε αποφάσεις, όπως κι ο Μέγας Αλέξανδρος).

Για να ξεφύγει κάποιος από τη δύναμή τους πρέπει να γνωρίζει κώδικες, ξόρκια και μαγικές φόρμουλες, πρέπει να έχει μυστική γνώση, που την αποκτά με μυστική διδασκαλία.  Κι όλα αυτά οδηγούν στο εξής. Για να ζήσω σωστά τη ζωή μου, πρέπει να τα ξέρω, και να τα συνδυάσω σωστά. 

Σήμερα, υπάρχουν τέτοιες φιλοσοφίες από τις οποίες πρέπει να φυλαχθώ; Φυσικά και υπάρχουν, και είναι ίσως περισσότερες από ποτέ. Το πιο επικίνδυνο όμως, είναι πως συχνά χρησιμοποιούν και θρησκευτικό λεξιλόγιο (κι άλλοτε πάλι όχι), ώστε ο Θεός να μην είναι εντελώς «εκτός». Επίσης είναι εξαιρετικά ανησυχητικό πως σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λένε ότι ακολουθούν τον Χριστό, προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα αυτά.

Ωροσκόπιο

Πόσοι άνθρωποι δεν διαβάζουν το ωροσκόπιο τους και σήμερα; Γεμάτος ο τόπος από διαφημίσεις που λένε «Πανίσχυρο μέντιουμ, προβλέπει γεγονότα με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς αναμονές»! Μια άλλη διαφήμιση έλεγε: «Μάνα 7ης γενιάς. Πανίσχυρη ανίκητη! Παρεμβαίνει σε δύσκολες καταστάσεις κι ανακαλύπτει κρυμμένες δυνάμεις, εχθρικά πρόσωπα και αρνητικές καταστάσεις. Επεμβαίνει με απόλυτη εχεμύθεια, και δίνει προβλέψεις για κάθε πρόβλημα, αισθηματικό, τύχης, έχθρας κλπ…»

Βιορυθμοί

Αν κάποιος δεν αρκείται στο ωροσκόπιο, μπορεί να ελέγξει και τους βιορυθμούς του: Οι Βιορυθμοί, λέει, είναι έμφυτοι κύκλοι που αρχίζουν στη γέννηση και συνεχίζονται μέχρι το θάνατο. Αυτοί ρυθμίζουν το μεταβολισμό, το συντονισμό, τις συγκινήσεις, τη μνήμη και πολλά ακόμα.

Το επαναλαμβάνω, πως το ανησυχητικό με όλα αυτά, είναι πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα ψάχνουν και μετά διαβάζουν και τη Γραφή τους. 

Feng Shui

Σύμφωνα με τη σχολή Ιπτάμενων Άστρων του Feng Shui, κάθε χώρος έχει τις τυχερές και άτυχες στιγμές του οι οποίες μπορούν να προϋπολογιστούν, όπως ακριβώς κάνουμε για έναν άνθρωπο, αναλύοντας το ωροσκόπιό του. 

Κάθε χώρος έχει γενέθλια. Είναι η περίοδος που το κτίριο κατασκευάστηκε και κατοικήθηκε για πρώτη φορά. Κάθε χώρος έχει προσωπικότητα. Κάθε κτίριο βλέπει σε ορισμένες μοίρες σε σχέση με τον βορρά και κάθε δωμάτιό του βρίσκεται σε ορισμένη κατεύθυνση. Όταν γνωρίζουμε πότε κατοικήθηκε ένα κτίριο και γνωρίζουμε σε πόσες μοίρες «βλέπει», μπορούμε να υπολογίζουμε τον προσωπικό του χάρτη. Αυτός ο χάρτης μας δίνει πληροφορίες πώς επηρεάζει το κτίριο τους κατοίκους του σε θέματα ανθρώπινης αρμονίας και οικονομικής ευμάρειας.

Εκτός από το χάρτη αυτό, ο οποίος είναι σταθερός και ισχύει για πάντα, υπάρχει η επιρροή της χρονιάς και του μήνα. Αυτή η επιρροή εξηγεί για ποιό λόγο δεν συμβαίνουν τα ίδια πράγματα σε ένα χώρο. Υπάρχουν συνολικά 9 είδη ενέργειας που για λόγους ευκολίας τις εκφράζουμε με αριθμούς από το 1 μέχρι το 9. Την χειρότερη επίδραση έχουν οι αριθμοί 5, 2 και 3. Ο αριθμός ενέργειας 5 προκαλεί κακοτυχία, το 2 ασθένεια και το 3 καυγάδες ή και κλοπή.

Εσωτερισμός

Με τον εσωτερισμό οδηγούμαστε στις πιο προχωρημένες φιλοσοφίες. Ο εσωτερισμός αυτοπαρουσιάζεται σαν μια μυστική γνώση, μη κοινοποιήσιμη στους αμύητους. Αποκτάται με διαδοχικές μυήσεις, που τάχα επιτυγχάνονται με αυτονομημένες τεχνικές, οι οποίες σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν δήθεν κρυμμένες εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση μιας ελίτ, με υψηλότερες αναζητήσεις.

Ο βασικός στόχος του Εσωτερισμού, είναι να λύσει τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να κατανοήσει, να ηρεμήσει τον συναισθηματικό του κόσμο, και να προχωρήσει σε υγιή εξέλιξη και δημιουργικότητα, έτσι ώστε να αποδείξει την ουσία όλων των μυστηρίων, ότι ο άνθρωπος είναι θεός. 

Φυσικά, εκτός όλων αυτών υπάρχει η κλασσική «θέση» για τον Έλληνα τουλάχιστον: « Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε». Υπάρχει ακόμη η φιλοσοφία που λέει «Μπορώ». Είμαι αυτενεργός. Έχω μέσα μου ότι χρειάζεται για να ξεπεράσω τα προβλήματά μου. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Κοινή λογική μόνο, άντε και ένα-δυο καλούς φίλους. Αυτή είναι σε πολύ απλή λογική τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως το «Μπορώ», ή ακόμη το «Πάμε πακέτο». Πάρα πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι των συνανθρώπων μας, κάπου εκεί βρίσκονται. 

Τα ακούς όλα αυτά, τα διαβάζεις και σκέφτεσαι: Κι αν έχουν δίκιο; Κι αν ο Θεός τα έφτιαξε κι αυτά να είναι έτσι, εγώ δεν πρέπει να τα γνωρίζω, ώστε να βγάλω «άκρη» με τη ζωή μου;

«Πλήρης» με τον Ιησού Χριστό

Ο Λόγος του Θεού διδάσκει  πως δεν χρειάζεται! Έχω τον Χριστό: «9 Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. 10 Μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, αυτός που είναι κύριος κάθε αρχής και εξουσίας»  (Κολοσσαείς 2:9-10, ΝΜΒ). Δεν έχω λόγο να γίνομαι λάφυρο καμιάς φιλοσοφίας. Είμαι πλήρης με τον Χριστό. Μπορώ να πετάξω κάθε ανθρώπινη παράδοση εφόσον διαφωνεί με τον Λόγο του Θεού, ή εφόσον προσθέτει όρους για να με δεχτεί ο Χριστός. Στον Χριστό κατοικεί όλη η θεότητα. Είναι και σήμερα, τέλειος Θεός: Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας (Εβραίους 13:8).  Μάλιστα από το δικό Του πλήρωμα παίρνουμε όλοι εμείς: Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος (Ιωάννης 1:16). Από το δικό Του πλήρωμα πήραμε όλοι μας, τη μία δωρεά πάνω στην άλλη.  Αυτός είναι η κεφαλή, ο Κύριος, κάθε αρχής κι εξουσίας. Στέκεται πάνω από όλα. Σε Αυτόν έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. 

Τι να κάνω όλα τα άλλα όταν μέσα μου ζει ο Χριστός; Ο Θεός – γράφει στη Β΄ Πέτρου – «μας δώρισε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις, με τις οποίες θα γίνετε μέτοχοι της θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρου 1:4).  Όταν ο Χριστός αναγεννήσει κάποιο άνθρωπο, μέσα Του κατοικεί το Πνεύμα του Θεού (Γαλάτας 4:6 ). Δεν έχει γίνει βιωματικά τέλειος, αλλά έχει γεννηθεί σε μια καινούργια ζωή!

Δεν χρειάζομαι κανένα γνωστικισμό, καμιά σαϊντελογία, κανένα βιβλίο του Μόρμον, καμία Σκοπιά ή άλλο άνθρωπο. Δεν χρειάζομαι καμιά συγκεκριμένη θρησκευτική παράδοση. Τι να το κάνω, όταν έχω ότι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί; Το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα μου. Να με γνωρίζει ο Χριστός ως αδελφό Του, ως συγκληρονόμο του, κι ο Πατέρας Θεός ως παιδί Του;

Έλα στον Χριστό! Παράδωσε Του τη ζωή σου αν δεν το έχεις κάνει. Σε Αυτόν βρίσκονται κρυμμένοι, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Αυτός είναι ο Ίδιος η ανάσταση και η ζωή, η οδός και η αλήθεια. Κι αν ακόμη, το έκανες αυτό κάποτε, αλλά βρίσκεις τον εαυτό σου σήμερα, μπλεγμένο σε μονοπάτια φιλοσοφικά, μην ψάχνεις σε λάκκους που δεν κρατάνε νερό. Είχε πει ο Θεός μέσω του Ιερεμία: Επειδή, δύο κακά έπραξε ο λαός μου· εγκατέλειψαν εμένα, την πηγή των ζωντανών νερών, [και] έσκαψαν για τον εαυτό τους λάκκους, λάκκους συντριμμένους, που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό (Ιερεμίας 2:13). Γύρνα πίσω. Ο Χριστός είναι το νερό που όσο το πίνει ο άνθρωπος ξεδιψάει για πάντα, Αυτός είναι το ζωντανό ψωμί που χορταίνει!  Αυτός σε αγαπάει τέλεια κι έχει μέσα στον Λόγο Του όλες τις απαντήσεις που ψάχνεις. Ζήτησέ Τον, και θα Τον βρεις. Αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Αμήν. 

Tα νεα άρθρα σε email

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα άρθρα όταν δημοσιεύονται.

Scroll to top