Απρ 15, 2022

Περιβαλλοντική υγεία και η χριστιανική ευθύνη

Κατηγορία Ηθική, Χριστιανική σκέψη
lake near mountain during daytime

Περιβαλλοντική υγεία είναι η μελέτη των παραγόντων στο περιβάλλον που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Οι παράγοντες αυτοί (ρύποι ή τοξικές ουσίες) μπορεί να βρίσκονται...

Scroll to top